Volejte
374 723 342
iso 9001 iso 14001 iso 45001
Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Pro firmy

Pro firmy

SLUŽBY PRO FIRMY

 

Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů

Našim zákazníkům nabízíme pronájem širokého sortimentu sběrných nádob. Nabízíme různé typy nádob pro sběr komunálního a separovaného odpadu (papír, plasty, sklo, bioodpad) a průmyslového odpadu. Nádoby je možno objednat ve velikostech 60l, 120l, 240l, 360l nebo 1.100l. Velkoobjemové kontejnery ve velikosti 5cbm, 7cbm, 10cbm, 20cbm a 40cbm.

Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-1.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-2.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-3.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-4.png
Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-5.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-6.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-7.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-8.png
Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-9.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-10.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-11.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-12.png
Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-13.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-14.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-15.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-16.png
  Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-17.png Pronájem různých typů sběrových nádob a velkoobjemových kontejnerů-18.png  

Pronájem speciálních lisovacích zařízení a stacionárních jednotek

Nabízíme pronájem lisovacích kontejnerů o objemu 12cbm, 22cbm a stacionární lisovací jednotky včetně výměnného kontejneru o objemu 36cbm. Tato technika je na objednávku.

 Pronájem speciálních lisovacích zařízení a stacionárních jednotek-1.pngPronájem speciálních lisovacích zařízení a stacionárních jednotek-2.pngPronájem speciálních lisovacích zařízení a stacionárních jednotek-3.png

Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)

Našim zákazníkům nabízíme prodej širokého sortimentu sběrných nádob. Nabízíme různé typy nádob pro sběr komunálního a separovaného odpadu (papír, plasty, sklo, bioodpad) a průmyslového odpadu.

Nádoby je možno zakoupit ve velikostech 60l, 120l, 240l, 360l nebo 1.100l – různého barevného provedení a tvaru.

Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-1.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-2.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-3.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-4.png
Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-5.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-6.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-7.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-8.png
Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-9.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-10.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-11.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-12.png
Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-13.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-14.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-15.png Prodej kontejnerů a sběrných nádob (popelnic)-16.png

Sběr a přeprava odpadů speciální technikou

Svozová technika:

Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-1.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-2.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-3.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-4.png
Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-5.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-6.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-7.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-8.png

Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-9.png
Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-10.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-11.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-12.png Sběr a přeprava odpadů speciální technikou-13.png

 

Třídění a zpracování odpadů

Naše společnost provozuje komplexní systém sběru, svozu a úpravy separovaných komunálních odpadů. K tomuto využíváme barevně odlišené a technicky přizpůsobené nádoby pro každý druh odpadu. V areálu společnosti máme velkokapacitní třídící linku.

Třídění a zpracování odpadů-1.png Třídění a zpracování odpadů-2.png Třídění a zpracování odpadů-3.png Třídění a zpracování odpadů-4.png

 

Komunální odpad – sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpaduKomunální odpad – sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu-5.png

Naše společnost provozuje sběr, svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, což tvoří největší podíl všeho produkovaného odpadu mezi občany  a to navzdory pokročilé recyklaci.

Komunální odpad – sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu-1.png Komunální odpad – sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu-2.png Komunální odpad – sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu-3.png Komunální odpad – sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu-4.png

Kovové odpady – sběr a zhodnocení

Na sběr kovových odpadů používáme velkoobjemové kontejnery a gitterboxy. Při nakládání s kovovým odpadem spolupracujeme s recyklačními společnostmi.

Kovové odpady – sběr a zhodnocení-1.png Kovové odpady – sběr a zhodnocení-2.png Kovové odpady – sběr a zhodnocení-3.png
Kovové odpady – sběr a zhodnocení-4.png Kovové odpady – sběr a zhodnocení-5.png Kovové odpady – sběr a zhodnocení-6.png

 

Druhotné suroviny - výkup

Naše společnost vlastní velkokapacitní třídící linku, kde zpracováváme plasty a papír. Jedná se o smíšený papír, karton, noviny, časopisy, katalogy, tiskárenské odpady.

 

Druhotné suroviny - výkup-1.png Druhotné suroviny - výkup-2.png Druhotné suroviny - výkup-3.png Druhotné suroviny - výkup-4.png
Druhotné suroviny - výkup-5.png Druhotné suroviny - výkup-7.png Druhotné suroviny - výkup-8.png
Druhotné suroviny - výkup-9.png Druhotné suroviny - výkup-10.png Druhotné suroviny - výkup-11.png

 

Odvoz stavebních a průmyslových odpadů

Stavební odpad ukládáme do velkoobjemových kontejnerů a poté spolupracujeme se skládkami či recyklačními společnostmi.

 Odvoz stavebních a průmyslových odpadů -1.pngOdvoz stavebních a průmyslových odpadů -2.png

 

Plasty – recyklace – drcení

Naše společnost vlastní mlýny - drtící zařízení na plasty, kde jsou jednotlivé druhy plastových odpadů drceny. Tato drť je následně zpracována na granulát, který po kontrole kvality prodáváme na mezinárodním trhu.

Plasty – recyklace – drcení-1.png Plasty – recyklace – drcení-2.png Plasty – recyklace – drcení-3.png Plasty – recyklace – drcení-4.png
Plasty – recyklace – drcení-5.png Plasty – recyklace – drcení-6.png Plasty – recyklace – drcení-7.png Plasty – recyklace – drcení-8.png
Plasty – recyklace – drcení-9.png Plasty – recyklace – drcení-10.png Plasty – recyklace – drcení-11.png  

 

Tříděný odpad – sběr, svoz, recyklace

Na tříděný odpad používáme barevně rozlišené nádoby různých velikostí a svážíme je speciální technikou na naši třídící linku, odkup potom putují znovu do výroby.

Tříděný odpad – sběr, svoz, recyklace-1.png Tříděný odpad – sběr, svoz, recyklace-3.png Tříděný odpad – sběr, svoz, recyklace-2.png
Tříděný odpad – sběr, svoz, recyklace-4.pngTříděný odpad – sběr, svoz, recyklace-5.png

 

Třídící linka – papír, plasty

Třídící linka je zařízení, kde se po příjmu materiálu určí jeho kvalita a následně je pomocí dopravního pásu dotřiďován ručně právě na této lince na jednotlivé druhy.

Vytříděný odpad se dále lisuje do balíků na hydraulických lisech a tyto balíky jsou prodávány na mezinárodním trhu.

Třídící linka – papír, plasty-1.png Třídící linka – papír, plasty-2.png Třídící linka – papír, plasty-3.png Třídící linka – papír, plasty-4.png

Bioodpad – sběr, svoz

V rámci našich činností nabízíme také komplexní systém svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů pocházejících z domácností.

Naše služby spočívají v přistavení sběrových BIO nádob do obcí, jejich pravidelném vývozu a zajištění využití bioodpadu na kompostárně.

Co je to bioodpad?bioodpad-7.png

Bioodpad se skládá z biologicky rozložitelné hmoty, která se dá kompostováním - přirozeným biochemickým procesem v přírodě přeměnit na hnojivo – kompost, bohatý na humusové látky a rostlinné živiny.

Mezi bioodpad patří:

 • listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
bioodpad-1.png bioodpad-2.png bioodpad-3.png bioodpad-4.png
bioodpad-5.png bioodpad-6.png bioodpad-8.png  

Dřevěný odpad – recyklace

K recyklaci dřeva přijímáme nábytek, palety, řezivo, dřevo z demolic, různé bedny atd., dřevěný odpad však nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami jako např. oleji nebo barvami.

Dřevěný odpad – recyklace-1.png Dřevěný odpad – recyklace-2.png Dřevěný odpad – recyklace-3.png

 

Elektroodpad, elektrošrot

Elektrotechnický a elektronický odpad (EEZ) se stále častěji využívá k další recyklaci a podle evropské legislativy Elektroodpad, elektrošrot-2.pngmají výrobci povinnost zabezpečit zpětný odběr jednotlivých skupin elektroodpadů. Zpětný odběr se vztahuje na všechny druhy elektroodpadu určené pro použití v domácnosti. Stejně tak jsou odebírány odpady od podnikajících právnických nebo fyzických osob. Elektrozařízení se stává odpadem až po předání zpracovateli.

Jsou to odpady jako elektrospotřebiče a jejich elektrické a elektronické součástky.

Do elektroodpadů můžeme zařadit např. televize, počítače, vysavače, tiskárny, mobilní telefony, fény, kulmy, vysavače, mixéry a další elektrozařízení, která jsou označena ikonkou přeškrtnuté popelnice.

            Rozdělení elektroodpadu podle skupin: 

 • Skupina č. 1 - Velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, sušičky atd.)Elektroodpad, elektrošrot-1.png
 • Skupina č. 2 – Malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy atd.)
 • Skupina č. 3 – IT a telekomunikační zařízení (notebooky, počítače, telefony, mobily atd.)
 • Skupina č. 4. – Spotřebitelská zařízení (video a audio technika, hudební nástroje)
 • Skupina č. 5 – Osvětlovací zařízení (žárovky, trubice, výbojky atd.)
 • Skupina č. 6 – Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika atd.)
 • Skupina č. 7 – Hračky, volný čas (elektronické hračky, modely, sportovní zařízení)
 • Skupina č. 8 – Lékařské přístroje (veškerá lékařská technika kromě implantátů)
 • Skupina č. 9 – Přístroje pro monitorování (detektory, termostaty, laboratorní technika atd.)
 • Skupina č. 10 – Výdejní automaty  

V oblasti zpětného odběru spolupracujeme s registrovanými kolektivními systémy.

Pokud je elektrické zařízení odevzdáno v rozebraném a znehodnoceném stavu, nevztahuje se na něj povinnost zpětného odběru a použitý výrobek se stává odpadem.

Naše společnost je místem zpětného odběru, ale rovněž realizuje svoz elektroodpadu od zákazníků.

 

Skartace

Provádíme profesionální skartaci dokumentů. Dokumenty můžete přivézt do naší provozovny nebo dopravu zajistíme vlastními vozidly. Samozřejmostí je poskytnutí potvrzení o provedené skartaci dokumentů, dodáme i fotodokumentaci nebo vám umožníme být přímo u skartace. Dokumenty skartujeme i včetně pořadačů. Skartované dokumenty nakonec slisujeme a zajistíme jejich druhotné využití. 

skartace-1.png skartace-2.png skartace-3.png skartace-4.png
skartace-5.png skartace-6.png skartace-7.png skartace-8.png
skartace-9.png skartace-10.png skartace-11.png  

Prodej mulčovací kůry

Směs smrkové a borové mulčovací kůry, zrnitost 0 - 40mm - volně ložená. Je vhodná k odběru v libovolném množství od pytlů až po nákladní automobily.

Prodej mulčovací kůry-1.png
Cena 940,-Kč/cbm

Prodej mulčovací kůry-2.png Prodej mulčovací kůry-3.png
Prodej mulčovací kůry-4.png Prodej mulčovací kůry-5.png  

 

Chcete poptat naše služby nebo máte dotaz? Napište nám.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů